Praktisch

Opstarten logopedie

Onderstaande stappen dienen gevolgd te worden bij het opstarten van een logopedische begeleiding.


Aanmelding


U kan zich aanmelden op eigen initiatief of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, ...


Logopedisch bilan


Een voorschrift voor een logopedisch bilan is meestal nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren. Hiervoor dient u eerst langs een geneesheer-specialist te gaan (NKO-arts, kinderarts, ...).


Het onderzoek start steeds met een anamnesegesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Op basis van die informatie worden een aantal logopedische testen afgenomen. Hiervan maakt de logopediste een verslag en er wordt ook een behandelingsplan opgesteld.


Adviesgesprek


Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd hoe de aanvraag voor terugbetaling verder verloopt en ook de werking van de praktijk wordt besproken.

Indien de beslissing wordt genomen om therapie op te starten, maakt u opnieuw een afspraak bij de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor de logopedische therapie.


Alle documenten die nodig zijn voor de terugbetaling worden door de logopediste samengevoegd en  binnengebracht bij de mutualiteit.


Behandeling


Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten (één of meerdere keren per week) afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt. De behandelingen vinden plaats in de praktijk in Reet, maar behandeling op school of aan huis zijn ook mogelijk.

Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk om nauw samen te werken met de leerkracht, zorgcoördinator, CLB, tandarts, arts, psycholoog, ....